تبلیغات
روضه - بهار خمار


نسیم اردیبهشت که مستی فزود...
زیارت ایوان طلای شاه خراسان را دریابید که آب شفا آنجاست.

------------------------------------
اگر مستی زیارت از سرتان نرفت
-که زیاده هم شد-
به دوا عیب نکنید
آب سقاخانه اسماعیل طلا،
در اردیبهشت،
 خود خمّاری دیگر است.


شنبه 10 اردیبهشت 1390 | نظرات ()