تبلیغات
روضه - موسیقی فاطمیه

این روزها بشینید یک گوشه
به سبک مداحی
«سوریه مریم» را بخوانید!
یک کم با سرعت بیشتر از قرائت قاری ها هم بخوانید.
یک موسیقی تولید میشود،
که با آن میشود گریه کرد!
فکر کنم موسیقی «فاطمیه» باشه این موسیقی!


یکشنبه 28 فروردین 1390 | نظرات ()