تبلیغات
روضه - ادب روضه

اگر روز علی اصغر(ع) شش ماهه، روز مادرهاست و صدای آنها مجلس آراست، روز حضرت رقیه(س) روز پدرهاست و چشمهای کاسه خون پدرها، آتش این مجلس است.

- - - - - - - - - -- - - - - -- -  - - -

اگر برای دختر کوچک سیدالشهدا(ع) مجلس گرفتید، به روضه خوان بگویید از مردها توقع بلند گریه کردن نداشته باشد. سوم محرم مردها خاموش می شوند. بهتر است به جوانترها و نوجوانها بگوید که بلند بلند گریه کنند. به آنها که برادرند نه آنها که پدرند.
دوشنبه 7 آذر 1390 | نظرات ()