تبلیغات
روضه - امیر حسین مومنی
پرچم سرخ حرمت قبله نما... قبله نما
تا قیامت شد حرمت، قبله ما... قبله ما
.
.
.
.
مادرم می گه بعضی ها اصلا به دنیا می آیند که برای امام حسین(ع) گریه کنند و بروند.
امیرحسین مومنی آمد و چند شعر توی دل هیئتی های نسل ما گذاشت و خیلی زود رفت.سه شنبه 14 تیر 1390 | نظرات ()