تبلیغات
روضه - معنای پشت هر تصویر

پدربزرگم اهل سیر و سلوک و معنا بود. بقول امروزی ها عارف بود!

بچه هایش می گفتند زمانی که ما بچه بودیم یک همسایه ساواکی داشتیم که بارها باعث زندانی شدن پدربزرگ شده بود و هیچ وقت هم بدون آزار و اذیت ما روزش شب نمی شد.

اما وقتی پیش پدربزرگ با ناسزا و ناله و نفرین از این همسایه یاد می کردیم، پدربزرگ می گفت اینجور نگید! شما چه میدونید؟ شاید اگر خدا امکاناتی که به من و شما برای خوب بودن و قرب به خدا داده، به او داده بود، صدها برابر ما رشد کرده بود و به مقامات رسیده بود.


******هیچ وقت فکر نمی کردم، صورت رضا رویگری بتواند آنچنان چهره ایمانی و آسمانی در پس خود داشته باشد، که تصویر شهادتش اینجور حیران و کلافه ام کند که بغض ته گلویم را بعد یک روز هنوز نتوانم قورت بدهم.شنبه 4 تیر 1390 | نظرات ()