تبلیغات
روضه - ...

...

 
 


گفتگوی عمره با مختار:

ریش سفیدت نشانه آن است که به قدرت لجام زده ای.
مردان بزرگ زیر بار قدرت کمر خم نمی کنند، موی سفید می کنند.
جمعه 30 اردیبهشت 1390 | نظرات ()