تبلیغات
روضه - و هذا یوم الجمعه...


موکول می کنم گله هجر را به بعد
امروز حال مادرتان روبراه نیست!


---------------------
1 کاش شاعر و بقیه شعر را هم میدانستم
جمعه 16 اردیبهشت 1390 | نظرات ()