تبلیغات
روضه - حق دعای بچه هیئتی ها به هم

ظاهرا آیت الله ناصری فرمودن اگر عزای حضرت زهرا(س) را توی این چند روز باقی مانده خوب برپا کنیم و ادب عزا ایشان را توی روزمون هم مراقبت کنیم. خدا باطن مشکلات اخیرمان را هم حل می کن.

کاش بچه ها این روزها دور هم جمع می شن این بچه هیئتی ما را که این چند سال خیلی هم زحمت کشیده به شفاعت حضرت زهرا(س) از دست ابلیس پس بگیرنش.
بخدا بچه هیئتی ها به گردن هم حق دعا دارن حتی اگه مشکل پیدا کرده باشن.پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 | نظرات ()