تبلیغات
روضه - و هذا یوم الجمعه

در مسجد سهله دو رکعت نماز میان شام و خفتن سنت است. از حضرت صادق مروی است که هرغمناکی که چنین کند و دعا کند، حق تعالی غمش را زائل کند.

برای ما ایرانی ها رفتن از غروب ساکت و درونگرای جمکران، به هیاهوی گنگ و تاسف انگیز مسجد سهله شکّه ای است. آدم می ماند از عظمت غم بزرگ و لایه لایه آن سینه ای که قلبش مامن تمام این غروبهاست.

جمعه 15 بهمن 1389 | نظرات ()